nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ 2557

รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ดาวน์โหลด  
การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจร้านสายสี่การพิมพ์ประจำปี 2557 
การเปิดรับข่าวท่องเที่ยวของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557
การเปิดรับข้อมูลข่าวออนไลน์ของหนังสือพิมพ์สยามรัฐประจำปี 2557
การเปิดรับข้อมูลข่าวบันเทิงของหนังสือพิมพ์สยามรัฐประจำปี 2557 

 

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด  
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ “รายการวัยใสๆ หัวใจวัฒนธรรม” ของกระทรวงวัฒนธรรม 

 

ภาควิชาการโฆษณา
ดาวน์โหลด  
การวิจัยความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์โปรโมทงานคอนเสิร์ต กรณีศึกษา คอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ ดิ ออริจินอล รีเทิร์น 2015 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์น้าตาลบ้านโป่ง ให้กับบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
ขั้นตอนการโปรโมทรายการเพลงติดดาว
ขั้นตอนการจัดทำสกู๊ปกาแล็คซี่มาร์ทเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านรายการเพลงติดดาว พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์การโฆษณาโดยใช้ Adobe Photoshop กรณีศึกษา คอนเสิร์ต ขนนกกับดอกไม้
ขั้นตอนการเขียนสคริปต์เพื่อจัดทำทีเซอร์โปรโมทศิลปินกรณีศึกษางาน มัน ม่วน แซบชุดสอง
ขั้นตอนการถ่ายทำสกู๊ปเพื่อโปรโมทรายการ Like Story บริษัท G”MM’
การออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อโปรโมทศิลปิน กรณีศึกษางานพีสะเดิด บริษัท จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศิลปินดารากรณีศึกษา รายการ Give me five บริษัท GMM จำกัด (มหาชน)
ขั้นตอนการสร้างหน้า Page Facebook เพื่อโปรโมทศิลปินสังกัด GMM Grammy จำกัด (มหาชน)
กระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ศึกษากรณีโครงการ “ Mea Moh winter love festival ” โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลําปาง 2557
เทคนิคถ่ายภาพกิจกรรมประจำปี 2557 ของสำนักงานเขตบางบอนศึกษากรณีการถ่ายภาพชุมนุมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ 9 และการถ่ายภาพสืบสานประเพณีลอยกระทง 
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบคอลัมน์ในนิตยสาร Truck Secret กรณีศึกษาฉบับเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2557 
กระบวนการผลิตป้ายโฆษณาเพื่อใช้ในการรณรงค์รักษาความสะอาดของสำนักงานเขตบางบอน 
การตัดต่อภาพเพื่อใช้ในงานโฆษณาของบริษัท 108 แอดเวอไทซิ่ง จำกัด 
การถ่ายประกอบนิตยสาร Truck Only
การถ่ายภาพเพื่อโฆษณา กรณีศึกษางาน Bangkok International Grand Motor Sale ที่ไบเทค บางนา 
ขั้นตอนการจัดภาพสิ่งพิมพ์โฆษณาลงนิตยสาร ด้วยโปรแกรม Photoshop หน้า WHEEL STYLE เล่มที่ 20
ขั้นตอนการออกแบบหน้าโฆษณาของสนาม HI-Cetain 2014 ลงในนิตยสาร Truck Only  
กระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาดรายการการ์ตูนเบ็นโบ๊ท
กระบวนการและหนาที่ความรับผิดชอบของ Account Executive (AE)ในบริษัทแอกเซสแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
การออกแบบโฆษณาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ กรณีศึกษางานออกแบบ Leaflet สำหรับหมู่บ้านจัดสรร Gusto พระราม 5 
กระบวนการจัดงานอีเวนท์ประเภทการประกวด กรณีศึกษา โครงการ ฟันสวย...ชีวิตไปได้สวย 
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา กรณีศึกษา งาน Time To Celebrate 2015 
กระบวนการจัดทำโฆษณาผลิตภัณฑ์นอติลุส
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท ยัมมี่ อินเตอร์เทรด จํากัด ปี 2557
การสร้างสรรค์รูปแบบรายการทางโทรทัศน์เพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้าของบริษัทมงคลการละคร จำกัด
การออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา บริษัท เอราวัณทราเวล จํากัด

 

ภาควิชาสื่อดิจิทัล
ดาวน์โหลด  
กระบวนการติดต่อรายการเที่ยงเปลี่ยนประเด็นบันเทิง
การตัดต่อสกู๊ปข่าวรายการโต๊ะข่าวบันเทิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ 2557