nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษ 2557

รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ดาวน์โหลด  
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของบริษัท นครชัยศรีรุ่งเรืองการพิมพ์ ประจำปี 2558
การถ่ายภาพและการออกแบบเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของโรงแรมปรินซ์ พาเลส  ปี 2557
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของบริษัทสยามวีอินเตอร์พริ้นท์จำกัด ปี 2557 
 
 
 

 

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด  
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื????อการประชาสัมพันธ์ “Zen Summer Craze 2015” ของห้างสรรพสินค้าเซน
การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ Baygon charity night run 2015 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
การผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าปิ่นเกล้า จากัด (พาต้า)

 

ภาควิชาการโฆษณา
ดาวน์โหลด  
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทหนังสือกรณีศึกษา งานเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและศรีสัชนาลัย แรงบันดาลใจและความเป็นจริงในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมท ร้าน R&B KARAOKE กรณีศึกษา เทศกาลตรุษจีน  R&B KARAOKE CHINESE 2015  
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อโปรโมทสินค้า กรณีศึกษางาน เส้นทางสายไหม ใยฝ้ายอีสาน ของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด
ขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอ โปรโมทกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมตลาดรักษ์สุขภาพของ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

ภาควิชาสื่อดิจิทัล
ดาวน์โหลด  
 
 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษ 2557