nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ 2558

รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ดาวน์โหลด  
 การรายงานข่าวบันเทิงของหนังสือข่าวสด ปี พ.ศ. 2558
 ความพึงพอใจของผู้รับสารต่อการรายงานข่าวของบริษัท นิวส์ แอนด์ อินโฟพลัส จำกัด ปี พ.ศ. 2558
  การพิสูจน์อักษรของนิตยสารอาเซียนโฟกัส ฉบับที่ 6-9
 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมการขายบริษัท ไบร์ท อินโนเวชั่น จำกัด ปี พ.ศ. 2558
 การเขียนบทความปกิณกะของนิตยสารว้าว ฉบับที่ 28-31 
 

การถ่ายภาพและการเขียนบทความสำหรับนิตยสารรีฟิวมาราธอนแอนด์ไลฟ์สไตล์ ฉบับที่ 13-14

 

การรายงานข่าวการเมืองสำหรับเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ปี พ.ศ. 2558

 

 การรายงานข่าวศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษาของหนังสือพิมพ์มติชน ปี พ.ศ. 2558

 

การรายงานข่าวท่องเที่ยวของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปี พ.ศ. 2558

 

ความพึงพอใจของผู้รับสารต่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของร้าน มีดี พริ้นติ้ง ปี พ.ศ. 2558

 

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจสำหรับร้านเป็นเอกพริ้นติ้ง ปี พ.ศ. 2558

 

การเขียนบทความโชคชะตาราศีของนิตยสารว้าว ฉบับที่ 28-31 

 

การใช้วงจรควบคุมคุณภาพพีดีซีเอสำหรับการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อนำเสนอความรู้ภายในบริษัท คัมภีร์มีเดีย จำกัด ปี พ.ศ. 2558

 

การเขียนบทความของนิตยสารอีทติ้ง เอาท์ ฉบับที่ 75-77 

 

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจสำหรับร้านเอ็น พี โฆษณา ปี พ.ศ. 2558

 

การออกแบบกราฟิกสำหรับนิตยสารมายโฮมฉบับที่ 65-68

 

การบรรณาธิกรณ์นิตยสารศาลาคนเศร้าฉบับที่ 518-521 

 

การเขียนบทความสำหรับนิตยสารวีคเอนท์ฉบับที่ 88-9

 

การถ่ายภาพสำหรับนิตยสารทรัคออนลี่ ฉบับที่ 27-32

 

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์บริษัทพริททีแฟชั่นจำกัด ปี พ.ศ. 2558

 

การผลิตรายงานประจำปีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม

   รายงานข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปี พ.ศ. 2558

การออกแบบจัดหน้าสำหรับนิตยสารรีฟิวมาราธอนแอนด์ไลฟ์สไตล์ ฉบับที่ 12-13 และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจสำหรับงานแข่งขันวิ่ง อี ไอ ที มินิมาราธอน ปี พ.ศ. 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษ 2558