nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ดาวน์โหลด  
การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจร้านสายสี่การพิมพ์ประจำปี 2557 
การเปิดรับข่าวท่องเที่ยวของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557
การเปิดรับข้อมูลข่าวออนไลน์ของหนังสือพิมพ์สยามรัฐประจำปี 2557
การเปิดรับข้อมูลข่าวบันเทิงของหนังสือพิมพ์สยามรัฐประจำปี 2557 

 

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด  
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ “รายการวัยใสๆ หัวใจวัฒนธรรม” ของกระทรวงวัฒนธรรม 

 

ภาควิชาการโฆษณา
ดาวน์โหลด  
การวิจัยความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์โปรโมทงานคอนเสิร์ต กรณีศึกษา คอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ ดิ ออริจินอล รีเทิร์น 2015 ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการออกแบบสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์น้าตาลบ้านโป่ง ให้กับบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
ขั้นตอนการโปรโมทรายการเพลงติดดาว
ขั้นตอนการจัดทำสกู๊ปกาแล็คซี่มาร์ทเพื่อโปรโมทสินค้าผ่านรายการเพลงติดดาว พ.ศ. 2557
ขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์การโฆษณาโดยใช้ Adobe Photoshop กรณีศึกษา คอนเสิร์ต ขนนกกับดอกไม้
ขั้นตอนการเขียนสคริปต์เพื่อจัดทำทีเซอร์โปรโมทศิลปินกรณีศึกษางาน มัน ม่วน แซบชุดสอง
ขั้นตอนการถ่ายทำสกู๊ปเพื่อโปรโมทรายการ Like Story บริษัท G”MM’
การออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อโปรโมทศิลปิน กรณีศึกษางานพีสะเดิด บริษัท จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทศิลปินดารากรณีศึกษา รายการ Give me five บริษัท GMM จำกัด (มหาชน)
ขั้นตอนการสร้างหน้า Page Facebook เพื่อโปรโมทศิลปินสังกัด GMM Grammy จำกัด (มหาชน)
กระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ศึกษากรณีโครงการ “ Mea Moh winter love festival ” โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลําปาง 2557
เทคนิคถ่ายภาพกิจกรรมประจำปี 2557 ของสำนักงานเขตบางบอนศึกษากรณีการถ่ายภาพชุมนุมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ 9 และการถ่ายภาพสืบสานประเพณีลอยกระทง 
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบคอลัมน์ในนิตยสาร Truck Secret กรณีศึกษาฉบับเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2557 
กระบวนการผลิตป้ายโฆษณาเพื่อใช้ในการรณรงค์รักษาความสะอาดของสำนักงานเขตบางบอน 
การตัดต่อภาพเพื่อใช้ในงานโฆษณาของบริษัท 108 แอดเวอไทซิ่ง จำกัด 
การถ่ายประกอบนิตยสาร Truck Only
การถ่ายภาพเพื่อโฆษณา กรณีศึกษางาน Bangkok International Grand Motor Sale ที่ไบเทค บางนา 
ขั้นตอนการจัดภาพสิ่งพิมพ์โฆษณาลงนิตยสาร ด้วยโปรแกรม Photoshop หน้า WHEEL STYLE เล่มที่ 20
ขั้นตอนการออกแบบหน้าโฆษณาของสนาม HI-Cetain 2014 ลงในนิตยสาร Truck Only  
กระบวนการจัดกิจกรรมทางการตลาดรายการการ์ตูนเบ็นโบ๊ท
กระบวนการและหนาที่ความรับผิดชอบของ Account Executive (AE)ในบริษัทแอกเซสแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
การออกแบบโฆษณาสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ กรณีศึกษางานออกแบบ Leaflet สำหรับหมู่บ้านจัดสรร Gusto พระราม 5 
กระบวนการจัดงานอีเวนท์ประเภทการประกวด กรณีศึกษา โครงการ ฟันสวย...ชีวิตไปได้สวย 
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา กรณีศึกษา งาน Time To Celebrate 2015 
กระบวนการจัดทำโฆษณาผลิตภัณฑ์นอติลุส
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท ยัมมี่ อินเตอร์เทรด จํากัด ปี 2557
การสร้างสรรค์รูปแบบรายการทางโทรทัศน์เพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้าของบริษัทมงคลการละคร จำกัด
การออกแบบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา บริษัท เอราวัณทราเวล จํากัด

 

ภาควิชาสื่อดิจิทัล
ดาวน์โหลด  
กระบวนการติดต่อรายการเที่ยงเปลี่ยนประเด็นบันเทิง
การตัดต่อสกู๊ปข่าวรายการโต๊ะข่าวบันเทิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด

รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ดาวน์โหลด  
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของบริษัท นครชัยศรีรุ่งเรืองการพิมพ์ ประจำปี 2558
การถ่ายภาพและการออกแบบเพื่อการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของโรงแรมปรินซ์ พาเลส  ปี 2557
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของบริษัทสยามวีอินเตอร์พริ้นท์จำกัด ปี 2557 
 
 
 

 

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด  
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื????อการประชาสัมพันธ์ “Zen Summer Craze 2015” ของห้างสรรพสินค้าเซน
การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ Baygon charity night run 2015 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
การผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าปิ่นเกล้า จากัด (พาต้า)

 

ภาควิชาการโฆษณา
ดาวน์โหลด  
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมทหนังสือกรณีศึกษา งานเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและศรีสัชนาลัย แรงบันดาลใจและความเป็นจริงในการสร้างสรรค์ผลงาน โดย ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมท ร้าน R&B KARAOKE กรณีศึกษา เทศกาลตรุษจีน  R&B KARAOKE CHINESE 2015  
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อโปรโมทสินค้า กรณีศึกษางาน เส้นทางสายไหม ใยฝ้ายอีสาน ของบริษัท เอ็กซ์ทรีม อินเตอร์มีเดีย จำกัด
ขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอ โปรโมทกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมตลาดรักษ์สุขภาพของ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 

ภาควิชาสื่อดิจิทัล
ดาวน์โหลด  
 
 

รายงานสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ดาวน์โหลด  
 การรายงานข่าวบันเทิงของหนังสือข่าวสด ปี พ.ศ. 2558
 ความพึงพอใจของผู้รับสารต่อการรายงานข่าวของบริษัท นิวส์ แอนด์ อินโฟพลัส จำกัด ปี พ.ศ. 2558
  การพิสูจน์อักษรของนิตยสารอาเซียนโฟกัส ฉบับที่ 6-9
 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมการขายบริษัท ไบร์ท อินโนเวชั่น จำกัด ปี พ.ศ. 2558
 การเขียนบทความปกิณกะของนิตยสารว้าว ฉบับที่ 28-31 
 

การถ่ายภาพและการเขียนบทความสำหรับนิตยสารรีฟิวมาราธอนแอนด์ไลฟ์สไตล์ ฉบับที่ 13-14

 

การรายงานข่าวการเมืองสำหรับเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ปี พ.ศ. 2558

 

 การรายงานข่าวศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษาของหนังสือพิมพ์มติชน ปี พ.ศ. 2558

 

การรายงานข่าวท่องเที่ยวของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปี พ.ศ. 2558

 

ความพึงพอใจของผู้รับสารต่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจของร้าน มีดี พริ้นติ้ง ปี พ.ศ. 2558

 

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจสำหรับร้านเป็นเอกพริ้นติ้ง ปี พ.ศ. 2558

 

การเขียนบทความโชคชะตาราศีของนิตยสารว้าว ฉบับที่ 28-31 

 

การใช้วงจรควบคุมคุณภาพพีดีซีเอสำหรับการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อนำเสนอความรู้ภายในบริษัท คัมภีร์มีเดีย จำกัด ปี พ.ศ. 2558

 

การเขียนบทความของนิตยสารอีทติ้ง เอาท์ ฉบับที่ 75-77 

 

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจสำหรับร้านเอ็น พี โฆษณา ปี พ.ศ. 2558

 

การออกแบบกราฟิกสำหรับนิตยสารมายโฮมฉบับที่ 65-68

 

การบรรณาธิกรณ์นิตยสารศาลาคนเศร้าฉบับที่ 518-521 

 

การเขียนบทความสำหรับนิตยสารวีคเอนท์ฉบับที่ 88-9

 

การถ่ายภาพสำหรับนิตยสารทรัคออนลี่ ฉบับที่ 27-32

 

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์บริษัทพริททีแฟชั่นจำกัด ปี พ.ศ. 2558

 

การผลิตรายงานประจำปีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม

   รายงานข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปี พ.ศ. 2558

การออกแบบจัดหน้าสำหรับนิตยสารรีฟิวมาราธอนแอนด์ไลฟ์สไตล์ ฉบับที่ 12-13 และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจสำหรับงานแข่งขันวิ่ง อี ไอ ที มินิมาราธอน ปี พ.ศ. 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ อ.ประกิจ อาษา  อ. พลอยชนก แสนอาทิตย์              
                   

 

 

นักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลใน “โครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว สื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 ครั้งที่ 2” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น โดยมีผลงานส่งประกวดทั้งสิ้น 93 ผลงาน จากทั่วประเทศ โดยที่ผลงานของนักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวด 2 รางวัลคือ 1.รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง “เด็ก” 2.รางวัลประเด็นจิตสำนึกสาธารณะ ผลงานชื่อ จรจัด และได้รับประกาศนียบัตร 2 ผลงานคือ ผลงานเรื่อง มหันตภัยเงียบ, หนึ่งมือปันน้ำใจ โดยมีอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข เป็นที่ปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องฟินิกซ์ บอลรูม 3-6 อิมแพค เมืองทองธานีรับรางวัล สื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษา ปี2 ครั้งที่ 2

นักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลใน “โครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว สื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 ครั้งที่ 2” โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น โดยมีผลงานส่งประกวดทั้งสิ้น 93 ผลงาน จากทั่วประเทศ โดยที่ผลงานของนักศึกษาภาควิชาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวด 2 รางวัลคือ 1.รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง “เด็ก” 2.รางวัลประเด็นจิตสำนึกสาธารณะ ผลงานชื่อ จรจัด และได้รับประกาศนียบัตร 2 ผลงานคือ ผลงานเรื่อง มหันตภัยเงียบ, หนึ่งมือปันน้ำใจ โดยมีอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และอาจารย์เจตน์จันทร์ เกิดสุข เป็นที่ปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องฟินิกซ์ บอลรูม 3-6 อิมแพค เมืองทองธานี

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised