nitade

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์

กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดี

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดีขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2558 ขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคารพนบนอบต่อท่านคณบดี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ และแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ Uncategorised กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดี