nitade

รายงานสหกิจศึกษา

น.ศ. JR ผ่านการคัดเลือกอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัล

ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 โดยพิจารณาจากการเขียนบทความเกี่ยวกับข่าวดิจิทัลจากนักศึกษาทั่วประเทศ โดยผู้ผ่านการพิจารณามีรายชื่อต่อไปนี้


(1) นางสาวมิน แซ่จัง - JR'57
(2) นางสาวนริศรา สาลีวงค์ - JR'56
(3) นางสาวสุนิษา บุญเดช - JR'56
(4) นางสาวฐิภาภรณ์ สากลวารี - JR'56

 

โดยตัวแทนนักศึกษาจะเข้าร่วมโครงการในวันศุกร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ NECTEC (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ) ขอเป็นกำลังใจให้ในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะ

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home รายงานสหกิจศึกษา Uncategorised น.ศ. JR ผ่านการคัดเลือกอบรมผู้ผลิตข่าวดิจิทัล